Chân dung các cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên vỏ trứng

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
Một nghệ sĩ người Trung Quốc đồng thời là fan bóng đá đã tìm ra phương pháp độc đáo kỉ niệm World Cup 2010: chạm các gương mặt cầu thủ nổi tiếng trên vỏ trứng.

Sử dụng một con dao khắc nhỏ, ông Vương Hoa Bình đã bỏ nhiều công sức để khắc các chân dung của những cầu thủ nổi tiếng thế giới trên vỏ trứng.

Đến nay ông Bình đã chạm khắc hàng trăm quả trứng và trở thành một nghệ sĩ uy tín ở thành phố Thiên Tân, nơi ông sinh sống. Hiện ông Bình đã mở rộng thêm bộ sưu tập các tác phẩm của mình với nhiều chân dung cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Lionel Messi, David Beckham hay David Villa. Ông cũng khắc cả logo và linh vật của kì World Cup 2010.

Để tạo nên các tác phẩm tinh xảo, ông Bình đã sử dụng con dao khắc rất nhẹ nhàng để không làm vỡ trứng.


messi nè :D


:soiden:
messi nè :D
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
oài
chắk phải kẩn thận tỷ mỷ lắm nhờ :Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday:
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
oài
chắk phải kẩn thận tỷ mỷ lắm nhờ :Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday:
chuyỆn nghệ sỹ mợ lỵ :P_________________________hAY để anh lÀm quẢ mặt em bổng trên quả trứng nhể :))
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
chuyỆn nghệ sỹ mợ lỵ :P_________________________hAY để anh lÀm quẢ mặt em bổng trên quả trứng nhể :))
thoai hôk kần kóa khy ôg nềi kũg làm mặt ta ùi kũg nên ý chớ
ta nổi tyếg thýa cơ mưk :22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154:
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">

thoai hôk kần kóa khy ôg nềi kũg làm mặt ta ùi kũg nên ý chớ
ta nổi tyếg thýa cơ mưk :22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154:

cHắc vẼ trên quẢ trứng thÚi hớ :))__________________________:22124305-2-HZ43:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]2 đứa hÂm:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:
:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:[/MARQUEE]
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
pẬt thỳ my lÀm rỳ đc tA b-(b-( ____________________
:soiden::soiden::soiden::soiden::soiden::soiden::soiden::soiden:
:22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091: trẻ koan rờ pố láo gê :22124305-2-514064: :thatvong:

[MARQUEE]2 đứa hÂm:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:
:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:[/MARQUEE]
hôk kóa 2 đôu nhớ
kóa mỗi mềh tên Cò pị hâm thoai.......; :22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">

:22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091::22124305-2-V1091: trẻ koan rờ pố láo gê :22124305-2-514064: :thatvong:


hôk kóa 2 đôu nhớ
kóa mỗi mềh tên Cò pị hâm thoai.......; :22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:

Hự mY thỳ ng lỚn vs Ai b-( >"<__________________________________
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]Sr vì đà lÀm phiền 2 đứa đANg:22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
Anh ko bik hjhj....:22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:[/MARQUEE]
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
[MARQUEE]Sr vì đà lÀm phiền 2 đứa đANg:22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
Anh ko bik hjhj....:22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:[/MARQUEE]
hỢ đỘng tác thwees =))______________________:22124305-2-629120::22124305-2-629120::22124305-2-629120:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼

Hự mY thỳ ng lỚn vs Ai b-( >"<__________________________________
nhứn hưn my naz đc :22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219:


---------- Post added at 01:24 PM ---------- Previous post was at 01:23 PM ----------

[MARQUEE]Sr vì đà lÀm phiền 2 đứa đANg:22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
Anh ko bik hjhj....:22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:[/MARQUEE]
????????????
:22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313:
đếi anz ý rỳ
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">

nhứn hưn my naz đc :22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219:
---------- Post added at 01:24 PM ---------- Previous post was at 01:23 PM ----------


????????????
:22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313:
đếi anz ý rỳ

ựA thế hẢ my tủi rề b-(___________________________:soiden::soiden:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[SIZE="5"
hôk kóa 2 đôu nhớ
kóa mỗi mềh tên Cò pị hâm thoai.......; :22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
[/SIZE]
[MARQUEE] Thì Em bẢo cò hÂM đAng :22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
còn ji nữa thì đúng lúc Anh vÀo nên:22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:[/MARQUEE]
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼

ựA thế hẢ my tủi rề b-(___________________________:soiden::soiden:
ta tuổi khủg log :22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229:


---------- Post added at 01:33 PM ---------- Previous post was at 01:32 PM ----------

[MARQUEE] Thì Em bẢo cò hÂM đAng :22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
còn ji nữa thì đúng lúc Anh vÀo nên:22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:[/MARQUEE]
e pảo lúk nào ???? ơ :22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606::22124305-2-359606:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]xEM lại trAng 1 có đoẠn:22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
hjhjhj ngẠi quá:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:[/MARQUEE]
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
[MARQUEE]xEM lại trAng 1 có đoẠn:22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509::22124305-2-525509:
hjhjhj ngẠi quá:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:[/MARQUEE]
ẹk kóa thýa mưk kũg nghĩ lêh têh đc
chỵu lun đếy :22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0:
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
Đầu óC nÓ vỐn thế mờ :))_________

tUỔi khỦng lOng à sao mềnh H mới být cÓ tuổi nÀy nhể
:22124305-2-942251::22124305-2-942251::22124305-2-942251::22124305-2-942251:
 
Bên trên