chẲg bÍk tA vS mY nghĨ rỲ nỮa...............!*

đÊm nY tA ngỦ hÔk đC.....ngỒi Onl 1 mÌnh Ởk đÊy...........
.......tA pÙn lÚm.........
..hẦu sÁg....thẾy mY jk vS cOn pÉ lInh xÚn nỚk.....
...mÀk mY lơ lUn tA.......
cÁi rẦu....tA kIu thÈg nỚk chỠk xÚn....
....hÔk bÉk nữa...
...cÁi rẦu....nỮa tiẾg sAu...
...tA nghE thẰg bẠn tA nÓi...mY ngỒi Ún cafe vS mẾy đỨa bẠn tA....
.....tA cŨm chẲg hĨu nỮa........
.cÓ nÊn hAy hÔk.......
......................pÙn........................ ...
.........nẾu mÀk mY cÓ chY mÚn nÓi thÌ nÓi jk.........
...thỨ rỲ cỦm đC........
...tA bÍk.....
..mY giẤu tA nhìu điỀu lÚm...fẢi hÔk......
.....chẮc mY hÔk hỈu tA rẦu......
...mỖi khI tA wAn tÂm đỨa mÔ thÌ......
......hÉn hÔk bAo h` giẤu tA đC chuyỆn chY hẾt Ák.....
...tA đÂu fẢi cÓ 1 mÌnh....
..hÀg trăm...
>hẰg ngÀn...người..chỚk.......
...đỨa mÔ mÀk nghĨ tA như rỚk lÀ thẰg nỚk hAy lÀ cOn nỚk.....
.....hÉn sAi thIỆt rẦu........
.....cÁi thẾ gIới nY chỶ cÓ 3 đỨa hỈU đC tA chỚk mẾy....
.......mY hÔk cÓ hỈu chY vỀ tA hẾt.......
....bÊy h`....
...tUy tA nÓi như rỚk nhưg mỪk.........
...trOg lÒg tA kỦm thẾy......nhỚk mY lÚm...
....tA mOg rẰg mỘt ngÀy nÀo đÓ...mY hỉU đC tA....
...bÍk sUy nghĨ....
...nhưg bÊy h` đỐi vS tA.....
..mY chỶ lÀ 1 đỨa cOn nÍt thôy...mY chưA lỚn nỖi..chưa hỈu chY vỀ đỜi hẾt.....
...tOàn lÀ hỌ nÓi chY...
mY cỦm thẾt đÚg lÀ mY lÀm....
..chứ mY đÂu cÓ sUY nghĨ..........
........mY đỌc sOg cÁi tA vÍk......thÌ
..tA khuyÊn mY sữA cÁi.. tÍnh kủA mY lẠi jk..
..chỨ như rỚk.....
...mY lÀm tA pÙn lÚm......
....mY jk vS hỌ...mY hÔk sỢk. dỊ..
...mÀk jk vS tA.....<> rEg mY lẠi rỚk....hỠk....chO tA 1 lÝ dO.........
.........nhưg mÀk dÙ răg tA cỦm cÓ lỖi........
....đỢi mY sữA sOg cÁi tÍnh nỚk thÌ tA hÔk cÒn Ởk đÊy nữa đÂu...
....mÀk tA đI rỒi mY cŨm fẢi sửA nhÁk..........
..........thÔy tA vÍk tỚi đÓ thôy...
...mOg mY đỌc sOg mY sẼ hỈu...
.............the End....... - Nguồn từ: http://teenclick.net
 
ai hiỂu được bài viết trên chỉ rùm mình nhé :)) TKS mỌi người tRc
mỜ ai vào thi cm cho cÁi nhóe :((:22124305-2-424K:
 
Bên trên