Chả thấy 12A7--K7 gì.

Chinese.guz

Thanh Niên Xóm
12A7 K7 đâu hết rồi...........................................................................................................................................................................................................................
 
Bên trên