Câu hỏi vui!!!

P

phamxuanhung

Guest
Câu 1: Kim loại nào có độ nóng chảy cao nhất và ứng dụng?

Câu 2 Kim loại nào cứng nhất.?

Câu 3:Kim loại nào có tính dát mỏng rất tốt.?

Câu 4:Khí nào khó hóa lỏng nhất.và bị hóa lỏng ở bao nhiêu độ C?

Câu 5:nguyên tố nào có khả năng tạo nhiều hợp chất nhất và khoảng bao nhiêu?

Câu 6:Trong vỏ trái đất thì 5 nguyên tố nào có nhiều nhất?

Câu 7:Kim loại nào chống gỉ tốt nhất mà nước cường toan cũng kô hòa tan được?

Câu 8:Kim loại nào đắt nhất mà giá 10 triệu USD/g?

Câu 9.Chiếc vương miện của Napoleon làm bằng gì.Tại sao kô phải là kim loại khác??

Câu 10: Trong y học hiện đại người ta dùng muối nitrat nào để chữa bệnh viêm ?mắt.?

Câu 11: Trong nước biển có vàng kô và nếu có thì trữ lượng bao nhiêu?

Câu 12: Nguồn gốc tên gọi của các nguyên tố Flo, Clo, I ốt, Crom?

Câu 13: Kể tên một số nguyên tố được đặt tên theo truyền thuyết?

Câu 14: Nguyên tố thứ 102--Nobelium và 101---Mendelevium có phải do Nobel và Men-de-le-ep tìm ra không?

Câu 15: Nguyên tố nào lấy tên từ mặt trăng?

Câu 16: Nguyên tố nào có nghĩ là địa cầu??

Câu 17: Nguyên tố nào được đặt tên theo 1 ngôi sao do trùng năm tìm ra sao đó

Câu 18: Kể tên 1 số nguyên tố được dặt tên theo tên tổ quốc của nhà bác học đã tìm ra nguyên tố đó
 
Bên trên