Câu hỏi về đào tạo văn bằng 2: quy chế đào tạo, văn bằng 2 ngành kiến trúc

administrator

Administrator
Staff member
Thứ năm, 11 Tháng 12 2008 17:59 Quản trị viên
Hỏi: Ngành kiến trúc có đào tạo đại học hệ tại chức hay văn bằng 2 không?

Trả lời: Ngành Kiến trúc hiện nay có đào tạo văn bằng 2. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các trường đào tạo chuyên ngành này để được hỗ trợ thông tin tốt hơn.


Hỏi: Em đã có bằng tốt nghiệp đại học, loại hình đạo chính quy (Học viện báo chí tuyên truyền), chuyên ngành Kinh tế chính trị. Nay em muốn đăng ký vào học hệ văn bằng 2 của một trường Đại học khác trên địa bàn Hà Nội mà không cần phải thi. Vậy em có thể đăng ký vào trường nào?Theo quy chế đào tạo văn bằng 2 việc miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính qui hoặc hệ không chính qui trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học.- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.Trong trường hợp số thí sinh đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu đào tạo được giao thì Hiệu trưởng cơ sở đào tạo tổ chức việc kiểm tra để tuyển đủ chỉ tiêu. Môn kiểm tra, nội dung, hình thức kiểm tra do Hiệu trưởng qui định và thông báo cho thí sinh.Quy chế này áp dụng đối với tất cả các trường ĐH đào tạo văn bằng 2.

Theo Dân trí
 
Bên trên