câu hỏi nhỏ

>Kai<

Thanh Niên Xóm
1.Không khí gồm những thành phần chủ yếu nào?
2.Thành phần chủ yếu trong than đá là ji?
3.Công thức cấu tạo apatit va photphorit là ji ta?

Dễ đúng ko?
 
V

vodanhcongtu2300

Guest
1. Thành phần chính của không khí là: [TEX]79% N_2, 19% O_2[/TEX], còn lại là các khí tạp hợp như [TEX]SO_2[/TEX], [TEX]CO_2[/TEX] ...
2. Thành phần chính của than đá là Cacbon
3. Thành phần chính của quặng apatit là [TEX]Ca_3(PO_4)_2[/TEX]
 
Bên trên