câu đố logic!!!!!

quatangaua

Thanh Niên Xóm
mới đố lần đầu. tại thấy mấy bạn đố toàn câu đố vui ko chán quá. đố câu đố logic ne: có 1 room kín, trong đó có 1 cái đèn tròn, ở bên ngoài có 3 cái cầu dao, 1 thật 2 giả, bạn được phép on/off thoải mái. làm thế nào mà chỉ với 1 lần mở cửa đi vào kiểm tra ta có thể suy ra ngay cầu dao thật.
e hèm. (câu đố logic ko có mẹo)
giải được tất nhiên là có thưởng
chờ .......đợi...........
 
Bên trên