Cân bằng mọi thứ trong cuộc sống???

aries

Thủ lĩnh Tinh Thần Aries
Cân bằng mọi thứ trong cuộc sống???
Làm sao để cân bằng được nhỉ! Cái này đơn giản thôi dù bạn làm bất cứ cái gì theo bất cứ cách nào cũng không thế phá vỡ thế cục cân bằng của cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta luôn cân bằng giữa các khái niệm: xấu-tốt,thật-giả,sống-chết,giàu-nghèo.....
Nhưng thế cục cân bằng lại chưa đựng những thứ không cân bằng bạn thử nghĩ mà xem vì sao có giàu và nghèo đó là sự chênh lệch về tiền bạc, thật và giả đó là sự khác biệt về độ chính xác....
Chúng ta đang sống giữa cái mà chúng ta cho là chênh lệch, để thoát khỏi điều sự chênh lệch này chúng ta thử suy nghĩ mọi thứ đều đã nằm vào đúng vị trí của nó để xác định sự cân bằng cho cuộc sống! Sự chênh lệch trong nó tác động đến chúng ta theo 2 cách tích cực sẽ giúp bạn vươn lên phấn đấu, tiêu cực sẽ khiến bạn ngày càng đi xuống và khiến bạn mất đi sự cân bằng vốn có của cuộc sống!
CÁI NÀY ĐÚNG LÀ KHÓ HIỂU VỚI NHIỀU NGƯỜI NÊN CÁC BẠN ĐỪNG SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU VỀ NÓ. RẤT CÓ THỂ NÓ KHIẾN BẠN CÓ CẢM GIÁC NHƯ SẮP ĐỘT QUỴ TỚ CŨNG ĐÃ TỪNG THỬ SUY NGHĨ SÂU HƠN NỮA NHƯNG MÀ KHÔNG DÁM!
 
Bên trên