Cần bán máy PSP

zindy_love

Thanh Niên Xóm
tui có 1 máy PSP còn rất ngon đang muốn thanh lý ai co nhu cầu PM qua yahoo boyhanghieu_yeu_girlsanhdieu_Ps nếu ở trường vân nội gặp tú 11P
 

kUnny.Snhan

Thanh Niên Xóm
tớ mua giá 10 tỉ.. liên hệ tuấn anh 10M :22124305-2-502L8::22124305-2-502L8::22124305-2-502L8:
 
Bên trên