cấm quần hok đáy

hanhllq92

Thanh Niên Xóm
Hỏi ai biết chiếc quần không đáy
Hở chỗ nào mà thấy vua ra
Chiếu 2 lần nghiêm cấm dân ta
Mặc ngoài phố, ái chà hơi ngặt!

Ý ngài muốn y phục thống nhất
Giữa hai đàng từ Bắc vào Nam
Lệnh đã ban đâu mấy ai làm
Nên lặp lại 9 năm sau đó

Lần thứ nhì quan/dân lớn nhỏ
Phải chấp hành chẳng bỏ một ai
Kẻ ương ngạnh kháng chỉ làm sai
Bị trừng phạt thẳng tay cho biết!

Luật lệ nầy chắc có vua Việt
Mới nghĩ ra nói thiệt ngộ ghê!
Gái thời nay váy cũn cỡn nè
Vua nào thấy cũng mê tít mắt!
 

yellow_monkey

Thanh Niên Xóm
Hỏi ai biết chiếc quần không đáy
Hở chỗ nào mà thấy vua ra
Chiếu 2 lần nghiêm cấm dân ta
Mặc ngoài phố, ái chà hơi ngặt!

Ý ngài muốn y phục thống nhất
Giữa hai đàng từ Bắc vào Nam
Lệnh đã ban đâu mấy ai làm
Nên lặp lại 9 năm sau đó

Lần thứ nhì quan/dân lớn nhỏ
Phải chấp hành chẳng bỏ một ai
Kẻ ương ngạnh kháng chỉ làm sai
Bị trừng phạt thẳng tay cho biết!

Luật lệ nầy chắc có vua Việt
Mới nghĩ ra nói thiệt ngộ ghê!
Gái thời nay váy cũn cỡn nè
Vua nào thấy cũng mê tít mắt!


Em Linh Cẩm "dâm" ở Lớp chưa đủ ahf mà kon phải bboocj lộ kái tính xấu ấy ở đây nưa !!!!!
kekekekkkkkkkkkkkkkk:eek:nion-head2::eek:nion-head2::eek:nion-head2:
 

v0ic0i_kute_93

0 có ì quý hơn độc lập tự
chả hiểu gì
..............................
 
Bên trên