Cấm cười, cười ăn đập!

Mr.King

Nhìn Cái Giề
[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/CmYPj3h3-Rs&hl=en_US&fs=1&color1=0x402061&color2=0x9461ca&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/CmYPj3h3-Rs&hl=en_US&fs=1&color1=0x402061&color2=0x9461ca&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]
nếu hay thank tớ cái naz!​
:eek:imau:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
Post bài còn không cho người ta cười
Đã thế không xem nữa
:uckochiudc::uckochiudc::uckochiudc::uckochiudc:
 
Bên trên