cái này hok xem phí cả đời!

Mr.King

Nhìn Cái Giề
[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7NFh_dq2tz4&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7NFh_dq2tz4&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]

Mình đồng da sắt cứ hỏi anh!

[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/9mJYrqABosg&hl=en_US&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/9mJYrqABosg&hl=en_US&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Mr.King

Nhìn Cái Giề
hai` sao hok thank anh em cái lấy tinh thần:maynha::maynha:
 
Bên trên