Cách xây dựng lòng trung thành thương hiệu (Brand loyalty)

quybtb

Thanh Niên Xóm
I. Định nghĩa lòng trung thành thương hiệu (Brand loyalty) là gì
Lòng trung thành thương hiệu là thói quen mua sắm không thay đổi. Sự thỏa mãn khách hàng chính là yếu tố trung tâm tác động đến lòng trung thành đối với thương hiệu

Nếu một thương hiệu không làm thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng thì họ sẽ có khuynh hướng tìm đến những thương hiệu khác đáp ứng được hoàn mỹ yêu cầu của họ hơn. Và ngược lại, một thương hiệu đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu thì họ sẽ ở lại và tiếp tục giao dịch mua hàng. Đó gọi là lòng trung thành thương hiệu.
II. Các cấp độ lòng trung thành thương hiệu
Theo Phillip Kotler, lòng trung thành thương hiệu (brand loyalty) có năm cấp độ từ thấp đến cao:

  • Khách hàng sẽ thay đổi thương hiệu mà không có lý do
  • Khách hàng thỏa mãn, không có lý do để thay đổi thương hiệu
  • Khách hàng thỏa mãn và sẽ chịu các chi phí bởi thay đổi thương hiệu
  • Khách hàng xem trọng thương hiệu và xem như một người bạn
  • Khách hàng trung thành với thương hiệu
III. Lợi ích của lòng trung thành thương hiệu
Trung thành thương hiệu là nền tảng của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có số lượng khách hàng với cấp độ trung thành thương hiệu cao thì chi phí marketing sẽ càng nhỏ. Bởi sự trung thành của khách hàng chính là cách quảng bá thương hiệu tốt nhất.
>>> Phần mềm bán hàng siêu thị, Phần mềm bán hàng tạp hoá
IV. Các cách tạo dựng lòng trung thành thương hiệu phổ biến
Trung thành thương hiệu có thể được tạo dựng và phát triển thông qua nhiều phương thức khác nhau:

  • Dịch vụ
  • Chất lượng sản phẩm
  • Không ngừng cải tiến, update tính năng (điển hình là Apple)
  • Mở rộng mạng lưới phân phối
Để phát triển lòng trung thành thương hiệu, công tác quản trị thương hiệu sản phẩm – dịch vụ phải tốt, đồng thời kèm theo các hoạt động phụ trợ.

Trung thành thương hiệu là một yếu tố tác động đến sự sống còn của doanh nghiệp.
 
Bên trên