Cách tính tuổi của bạn

Tít xù

Never Give Up

Muốn biết thủ thuật vì sao đúng thì bôi đen tất cả bài này nhé ;))


gọi số đó là a ta có
((2*a)+5)*50 + 1762 = 100a + 2012
tên mẹ bao nhiêu không quan trọng vì 100*a thì 2 số cuối cũng là 00, cộng thêm 2012 không vấn đề gì ở 2 số cuối cả

và *12-*(năm sinh) = tuổi
 
Bên trên