Cách tạo 1 nick và up nhạc lên soundclick...!!!

Trjker

I'm Nigga =))
Tình hình là có 1 số bạn không bik post hình và post nhạc.....sau đây mình sẽ chỉ 1 cách up nhạc len soundclick và lấy đường truyền để up nhạc cho RAPCHAT

Bước 1 : Vào trang http://soundclick.com
Ấn vô nút Sign Up => Sign Me Up (artist/band account)
176476.jpg

Bước 2 :

Bạn vô check email mà bạn dùng để đang kí, SC sẽ gửi 1 cái email với "Actiation Number". Dùng cái activation number này để kích hoạt account của bạn.

Bước 3:Log in vô bằng email và password của bạn
293522.jpg

Bước 4:
352724.jpg

Bước 5:
474745.jpg

Bước 6:

Sau bước 5 sẽ có 2- 3 trang nói bạn điền thêm thông tin, ai thích thì điền, ko bắt buôc, sau này điền cũng đc, tới trang mà nó hỏi số credit card (thẻ tín dụng) thì chọn NO, THANKS)

Up Nhạc bằng cách click vào "Add new songs"
518871.jpg

Bước 7:
Đây là khung đang upload :
632932.jpg

Bước 8:
Và khi upload xong sẽ ra cái này :
713522.jpg

Bước 9:
897268.jpg

Bước 10 :
941422.jpg

cuối cùng là bạn lấy link từ http......mp3 rùi vao Godz up nhac nhe'.......!!! Ai
 
Bên trên