Cách sửa : Kỉ lục số người viếng thăm bị lỗi

administrator

Administrator
Staff member
Diễn đàn này cũng đã bị tình trạng tương tự, lỗi nay phổ biến nhất là khi diễn đàn cài Mod ƯỚC NGUYỆN.

Bạn vào Cpanel của Host, rồi nhấn vào chữ phpMyAdmin, xong rồi chọn cái Database mà bạn đang dùng >> SQL >> cho cái code vào, nhấn OK

update datastore set unserialize = 1,data = ' ' where title = 'maxloggedin'

Đả thử thành công.
Nó sẽ reset lại bộ đếm, và tính lại từ lúc reset lại.

Nguồn: Sưu tầm
 
Bên trên