cách phát âm v-ed

bsbdonganh

Manager TTDA
"ed " được phát âm là / d/ khi tận cùng là các âm hữu thanh( trừ âm d )
EX : rained / reind/ , explained / ik'spleind /
"ed" được phát âm là / t/ khi đi tận cùng là các âm vô thanh( trừ âm t )
EX : walked / wo:kt / , missed / mist /
"ed" được phát âm là / id/ khi tận cùng là âm t và d
EX : wanted / won tid/ , visited / vísit tid/
cuoideucuoideucuoideu:nammo::nammo::Doion::huytsao::huytsao:
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
:maoi: Bạn ơi, có lẽ cần phải copy thêm phiên âm những âm nào là âm hữu thanh và âm nào là âm vô thanh để mọi người còn hiểu.
Chưa hết, một số trường hợp đặc biệt nữa. VD : như cook có tận cùng là /k/ thì chẳng lẽ phát âm là .... à ? Hay như work nữa, thêm các trường hợp đặc biệt vào.
 
Bên trên