Các Member Đọc Kỹ Trước Khi Post Bài !!!

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Các Member Trước Khi Post Bài Chú Ý !!!

- Đảm Bảo Bài Hát Ko Bị Trùng Và Phải Là Bài Mới Xuất Hiện Trong Phạm Vi 1Tháng Trở Lại Đây.
- Khi Post Bài Ghi Rõ Tên Bài Hát - Tên Ca Sĩ
- Không Dùng Ngôn Ngữ Teen Khi Post Bài , Không Thêm Những Ký Tự Đặc Biệt Khi Lập Tên Topic
- Mọi Link Nhạc Flash Hay link Auto Sẽ Bị Xóa.

Vì Một TTĐA Vững Mạnh !!!
 
Bên trên