các hạ giải hộ tớ cái...Xin Đấy

Đức_Saker

Thanh Niên Xóm
một hôm thằng què bò sang nhà thằng mù , 2 thằng rủ nhau đi chơi..

.....thằng mù mõng thằng què , đi một đoạn , có một tốp người đang đánh nhau , thằng mù thấy ầm ỹ chẳng hiểu chuyện gì ....hỏi..: có chuyện gì vậy..?
thằng què trả lời ..: đánh nhau , mày đi đi ko chẳng phải đầu cũng phải tai tao bây giờ ....

đi được một đoạn , thằng què bảo ..: đứng im một lát đã , sau khoảng 5 giây ......thằng mù bảo ..: sao mày cứ chọc chim vào lưng tao thế ...

đố các bạn biết tại sao thằng mù hỏi thế ..????


:hi::hi::hi:
 
Bên trên