bùn lắm....

lady_lion

Thanh Niên Xóm
CuỘc sỐng lÚc nàO cũG thẾ

ĐẦy nhỮng Áp lựC… mỆt mỎI

Đè nÉn Đến ngHẹT thỞ…

Bức bỐi…

Muốn vỡ òA …

MuỐn hÉt thẬt tO… muỐn gàO lÊn

MuỐn đẬp phÁ…

MuỐn vÙnG rA

MuỐn ThOáT khỎi tẤt cẢ nhỮg viỆc nhÀm chÁn lẶp đI lẶp lẠi

HỌc… hỌc… hỌc

ĐẦu Óc nhƯ nỔ tUnG rA

CÓ lÚc chỈ muỐn đI đẾn 1 nƠi nàO đÓ

ThẬt yÊn tĨnH… hOk cÓ sÁcH vỞ

HOk cÓ Áp lỰc… tÁcH bIệT hẲn vỚi nỖi buỒn đAg đeO đẲng trOng ngƯờI

MuỐn đC lÀ chÍnH mÌnH… đC thOảI MáI bƠi trOg dÒg cẢm xÚc trOg TrẻO

SỢ lẮm ….....

SỢ nhỮg lÚc qUá mỆt mỎi mÀ ngỒi thỪ ngƯời rA

NưỚc mẮt chẢy chẢ cẦn lÍ dO

SỢ nhỮg lÚc ngỒi nhÌn chĂm chĂm 1 chỖ

ChẢ hIểU mÌh đAg nghĩ j`

SỢ lẮm nhỮg lÚc ngỒi xEm phIm

NhẠt thẾcH mÀ vẪn CưỜi hỀnh hỆch

SỢ NhỮng Ánh nhÌn ThưƠng hẠi Ấy

Rõ là Hok hiỂu Gì

Mà cỨ muỐn LO ChO MìnH

Sợ NhỮng Lời KhuyÊn

Áp LựC

Đè NéN

SỢ NhỮg NgưỜi Ra vẺ Tốt Với mÌh

SỢ NhỮng cẢM xÚc Vỡ Òa

Hok Bít ChẠy vỀ ĐÂu

LẠc LỐi

............


ĐiÊn rồi…

ĐiÊn thẬt rồi…

Sign in… list ság rÕ nhiều

Chat… rồi type imotion mà chẢ BuỒn nhẾch mÉp cưỜi lấy 1 cái

.......VÔ cảM…..

......ChÁn......
...Sign out đẮg ngẮt…
 

tienvagai

Thanh Niên Xóm
nói thật là mình đéo hỉu bạn chém cái đéo j vì cũng chưa đọc nhìn cũng thấy bùn lắm oy......... ừ thì tks
 

pethuykoj

Thanh Niên Xóm
ukm đọc thấy tâm tâm trạng ghê, thank cho cái naz'..........................................................
 

lady_lion

Thanh Niên Xóm
um. kủm ơn....................................................................................................
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Coppy=>paste=>có thêm ít zen =)):22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361:
 

admin_dream

MR. ß €'Ø
chủ pic thân mến! nếu bạn thấy mệt mỏi vì cuộc đời hãy đi vs tớ 1 ngày nhé! :).......................
 

I'm Mr.C

...NôBiTa II...
Lai ần à.....đừng buồn vì bên cạnh bạn còn anh C mà...à nhầm anh Zin mà.........khi nào buồn em cứ gọi cho anh C nhé....lại nhầm...anh zin nhé..........:))
 
Bên trên