Bụi Đường - Joker Rules

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Bụi Đường - Joker Rules
[AUDIO]http://taxi.rap.vn/gialangpro/rap.vn/_2010/Thang9/23/Bui%20duong.mp3[/AUDIO]​
 
Bên trên