Boys Over Power- Chất k cần ngất

Xoắn

Xoắn 13 lần
kĩ sảo chuẩn k cần chỉh
h/s làm mà như đúg z
vỗ tay cho các btrẻ qá tài năg:22124305-2-61M48:
[video=youtube;K3I12gcTHH4]http://www.youtube.com/watch?v=K3I12gcTHH4[/video]
[video=youtube;YvgtA1-ESVk]http://www.youtube.com/watch?v=YvgtA1-ESVk&feature=related[/video]
 
Bên trên