[Bông] gửi tới toàn thể các bạn học sênh lớp 9

Bông bây bi

<p style="text-align: center;"><strong><span style
:(( xong rồi biên bản về 2 nháy với đời tôi như vậy tính theo sổ xố gọi là lô xiên 2 L-) các bạn nên học theo cái ban bông này nhé....

cái rỳ thía
chạ hỉu đôu .
 

MinHu

Thanh Niên Xóm
nghe lời anh Bi đi....^:)^^:)^^:)^
 
Bên trên