bói tên bạn và tên ng ấy

Lấy tên của bạn và tên của người ấy mà bỏ đi những chữ giống nhau. Đếm chữ Còn lại là bao nhiêu và xem số dưới đây:

1. Quên
2. Lư tưởng
3. Ghét
4. Lư tưởng
5. Bạn thân
6. Bạn thân
7. Nghèo
8. Cưới
9. Nồng nàn
10. Bạn
11. Nồng nàn
12. Quên
13. Lư tưởng
14. Nồng nàn
15. Đau khổ
16. Nồng nàn
17. Nghèo
18. Lư tưởng
19. Yêu
20. Cưới hỏi

xem xong thì tks hộ tớ cái
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
Đúg k đẤy....sAi thỳ chÝt...............................................
 

N2T

Happiness is an Illusion
Cưới rồi
Sung Sướng QUá ;)) ;)) ;))
thanks chủ topic ;)
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Sặc...Tin được không đây.... Ghê quá:Duocday::Duocday::Duocday:
 

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
úi zùi mình chịu chả đếm đc. :22124305-2-4CH9::22124305-2-4CH9::22124305-2-4CH9::22124305-2-4CH9:
 
bạn thân mới gê chứ :22124305-2-M4361:
chém chủ topic đê :22124305-2-V1091: :22124305-2-V1091: :22124305-2-V1091: :22124305-2-V1091: :22124305-2-V1091:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
hyx
mềh koàn đếk kóa người ấy mưk póy cơ
:22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204:
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
hyx
mềh koàn đếk kóa người ấy mưk póy cơ
:22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204::22124305-2-c6204:
bói bỪa tên ng nÀo chẢ đc být đÂu lẠi ;;)
:22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
bói bỪa tên ng nÀo chẢ đc být đÂu lẠi ;;)
:22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622:
nhớ đôu lại cưới hỏi thỳ đy đou mưk tỳm tên ý :22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361:
 
Bên trên