Bình Yên Nhé - Cao Thái Sơn

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Bình Yên Nhé
Cao Thái Sơn​


[AUDIO]http://taxi.rap.vn/vip_03/BinhYenNhe_CaoThaiSon.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên