bệnh truyền nhiễm

kun_love

Thanh Niên Xóm
Anh như con muỗi Anophen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn
"Rắp tâm" anh mới mò sang
Đốt cho một phát...em lăn ốm liền
Ngờ đâu em ốm triền miên
Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi...giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng

Nếu bạn thấy khoái bài thơ này, đừng tiếc 1 cái click "cảm ơn" nhé:22124305-2-113F03:
 
Bên trên