Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh khoá XXVII nhiệm kỳ 2010 - 2015

administrator

Administrator
Ngày 7/8/2010, sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh đã bước vào phiên bế mạc.
Sau khi thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ, đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của Đảng bộ huyện giai đoạn 2005-2010 trên cơ sở đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 với các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Huyện khoá XXVII, nhiệm kỳ 2010-2015Trên tinh thần phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu được 43 đồng chí có đủ phẩm chất năng lực vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXVII. Và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, gồm 14 đại biểu trong đó có 1 đại biểu đương nhiệm, 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.BCH Đảng bộ Huyện khoá XXVII ra mắt Đại hội


Sau khi Ban chấp hành mới ra mắt, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, biểu quyết 18 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thành công tốt đẹp. Tại diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trong huyện, tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

PV: nguyenvudonganh
 

BB♥KT

... Homesick ...
... Cái ông tóc Xoan Xoan là bố đứa bạn mình...
... Cùng tên mình, tương lai của mình :x
 
Bên trên