Bboy Taisuke

tiny

Bang Chủ Bang Đú Đởn
[YOUTUBE]CxaoRmvoGrw&feature=related[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]c8sssuPEIlY&feature=related[/YOUTUBE]
chuẩn khỏi cần chỷnh:soiden::soiden::soiden:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện

người nưỚc nÀo đẤy chỴ ơi

:22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611:
 

tiny

Bang Chủ Bang Đú Đởn

người nưỚc nÀo đẤy chỴ ơi

:22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611:

tên là TaisukE thy tất nhiên là người TAIWAN rùi ( cũng hok být thế nào nữa chÉm tý ):22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432:
 

Bboy_Kent

Thanh Niên Xóm
ái dà tui cũng hâm mộ thằng taisuke này lém
nhảy đỉnh mà ko hề kiêu ngạo
thằng này là người nhật bản mà ở nhóm All Area Crew
 

[Ns]_Ha-plz

Thanh Niên Xóm
em thíck Physicx hơn taíuke................... nhưng toàn những anh khủng của thế giới thì nói thế chứ anh nào chả thíck.............:nguongmo::nguongmo::nguongmo::nguongmo:
 

1st...Khờ

mẨU nghIk. ngỢm
hớ hớ.....chất lòi.................................................:22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-Q12W::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-10W26::22124305-2-10W26:

---------- Post added at 02:35 PM ---------- Previous post was at 02:34 PM ----------

:22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::xucdongqua::xucdongqua::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::xucdongqua::xucdongqua::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::xucdongqua::xucdongqua::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z:
 
Bên trên