Bắt Đầu Một Kết Thúc - Vương Khang

Vô Tình Yêu

Administrators
[AUDIO]http://files18.nhac8.com/3764823648723648763247/sv5/BatDauMotKetThuc-VuongKhang-Nhac8com.mp3[/AUDIO]

Nhớ tiếng mưa rơi ngày xưa, lúc đôi ta còn nhau khi tình yêu bắt đầu
Nhớ chiếc hôn ai vội trao những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào
Rồi một hôm mưa vẫn rơi cho niềm nhớ chẳng vơi
Sầu chia phôi em mắt môi nghe nỗi buồn giăng kín lối
Còn đâu nữa lời đã hứa giờ vút bay
Tình đã mãi xa tấm tay khi con tim em đã trót mang đổi thay
Còn trong anh từng nỗi nhớ dù trái tim nghe tan vỡ
Từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về
 
Bên trên