Bảng mã màu cho Webmaster = Java

administrator

Administrator
Nó đơn giản, nhưng mà đôi lúc quên nó thì tìm khổ lắm đây, thấy cần nên chia sẻ cho mọi người, tốt nhất nên lưu nó vào máy khi nào cần bỏ ra sài.

Hoặc dùng luôn cái demo của Echip:
http://www.echip.com.vn/echiproot/javascript/ColorCheck.html
 
Bên trên