bảng Ký tự đặc biệt

MrLee

Quy Ẩn Giang Hồ
Nhấn phím Alt đính kèm khi bạn gõ các ký tự đặc biệt nói trên!

Đây là mã các ký tự.
ă = 0227
â = 131
đ = 0240
ê = 136
ô = 147
ơ = 0245
ư = 0253
Sắc = 141/0236
Huyền = 0204
Hỏi = 0210
Ngã = 0222
Nặng = 149
Nhấn phím Alt đính kèm khi bạn gõ các ký tự đặc biệt nói trên!
Chúc các bạn vui vẻ!
 
Bên trên