bảng Ký tự đặc biệt

MrLee

Quy Ẩn Giang Hồ
Nhấn phím Alt đính kèm khi bạn gõ các ký tự đặc biệt nói trên!
49806636bfb3e_f.gif

Đây là mã các ký tự.
ă = 0227
â = 131
đ = 0240
ê = 136
ô = 147
ơ = 0245
ư = 0253
Sắc = 141/0236
Huyền = 0204
Hỏi = 0210
Ngã = 0222
Nặng = 149
Nhấn phím Alt đính kèm khi bạn gõ các ký tự đặc biệt nói trên!
Chúc các bạn vui vẻ!
 
Bên trên