Bảng Đo Thị Lực Dành Cho Đàn Ông

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
sặc cái này tôi đỵnh post nhưng lại thôi . ông xin làm mod mà post lynk tynk thế này hả....
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
hớ hớ
kái nềi hôk nhỳn thếi thỳ kũg phải kố kăg mắt ra mưk nhỳn :22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154:
 

nhok

…BBø¥…ør…DiE…
đo thị lực kiểu này thằg nào trả cố kăng mẳt ra mak nhỳn :chaylungtung: thể nào tra? 10/10 :soiden:
 

nhok

…BBø¥…ør…DiE…
uhm wen mất h thank nè________________________________ :22124305-2-4K229:
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Ọc... Cố gắng nhìn nhưng không nhìn được. Híc... Cận nặng quá...:22124305-2-24CS::22124305-2-24CS::22124305-2-24CS::22124305-2-24CS::22124305-2-24CS::22124305-2-24CS:
 

suiz

Thanh Niên Xóm
đây không phải đo thị lực mà là luyện thị lực cũng nên. Ặc
 
Bên trên