bạn nào giúp mình photoshop cái ảnh này cái

Mr.King

Nhìn Cái Giề
có bạn nào thành thạo photoshop chỉnh giúp mình cái banner này với

máy của mình vị viruss nó liếm mất file rồi nên không dùng đc


UL0.10308175_1_1.gif

xóa giúp mình cái tập thể...... ở banner đó đi và thay là vuongnhi.com----< có thể làm chứ vuongnhi.com nhấp nháy cũng đc thank nhìu web mang tính giải trí tổng hợp vậy bạn làm thé nào cho nó phù hợp là đcthank nhìu
 

Mr.King

Nhìn Cái Giề
các pro đâu hết rồi chẳng ai giúp em cái nhỉ:khonghieu:
 
Bên trên