Bạn hãy im nặng xem đi

Kiss_you

Thanh Niên Xóm
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ix_LX-O2koY&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ix_LX-O2koY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Mr.King

Nhìn Cái Giề
hỳ cái này cổ rồi dù sao xem lại vẫn thấy hay mỗi tội Clip hôi ôi:uckochiudc:
 
Bên trên