Bắn Cung Bằng Chân ....????

iLoVeU

Moderator
vẫn có "sự trợ júp của tay" mà
nhưng nói chung là mjk bắn siêu như thế thì đã tốt rùi.
Mjk mà bắn thế chắc vào ng` quanh đấy wa'
 

boy_kool

DA_production
cái kiểu chống tay xuống đất dùng 2 chân bắn ý!
đấy mấy đẳng cấp :))
mà nói chung đã gọi là xiếc oy` thỳ vô cùng:15:
 
Bên trên