Bán acc Kiếm Thế

Nobita

Người của công chúng
cần bán acc kiếm thế:
Cấp 117 , Tài Phú cấp 5 ( 12k ) Uy danh : 1k8
đã luyện hóa VK tần lăng + 4 món đồ luyện hóa . đồ 4% hết
bán tại Đông Anh . có CMND gd nhanh giá cả thương lượng

liên hệ yahoo : nguyen_duong_dat_adv để pít thêm chi tiết nếu thực sự cần mua
:22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313:
 
Bên trên