Bài văn hay số 1 Việt nam

Đức_Saker

Thanh Niên Xóm
Đề bài :
Giới thiệu một loài hoa hoặc một loài cây mà em thích..

Bài làm

hoa mà em thích nhất là hoa *** lợn nó còn có tên là hoa ngu sắc nhưng em gọi nó là hoa *** lợn cho nó máu .
bông hoa có những cái cánh nhỏ mỏng và trắng nhụy nó có màu đậm em thích loài hoa này bởi vì nó có nhiều đặc điểm riêng và cái mà em thích nhất chính là cái bông của nó , cái bông của nó dùng để ném nhau rất thích .*** lợn là một loài hoa sống đơn độc như những thằng nghiện ra đi tìm đường tiêm chích , loài hoa này mọc thành bầy ở đâu có mùi thối là ở đó có hoa *** lợn bởi vì nó là một loài hoa rất bẩn .ở xưởng thuyền nhà thằng bạn em đâu đâu cũng mọc loài hoa này bởi vì ở đó trước đây là chỗ ở của một bầy lợn nên hoa này phát triển mạnh mẽ hoa này chông rất giống thằng nghiên.... hết oy``````.:eek:039::eek:039::eek:039::eek:039::eek:039:
 
Bên trên