Bài toán thay đổi chu kì dao động của con lắc đơn.

Nobita

Người của công chúng
Con lắc đơn là một dụng cụ vật lí có chu kì dao động phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như: nhiệt độ, độ cao, độ sâu. Các bài toán trắc nghiệm thường đề cập rất nhiều tới dạng này. Tớ xin trình bày 1 cách học đơn giản với dạng toán này:

Quy ước: T chu kì mới
là chu kì riêng

1. Thay đổi độ cao:


2. Độ sâu:


3. Nhiệt độ:


Chúng lại ta có công thức:
với việc tăng độ cao và tương tự với độ sâu

(Công thức này tỏ ra rất hiệu quả với dạng bài thay đổi cả 2 đại lượng. VD Đưa con lắc lên độ cao 64km, thì chu kì không đổi, tìm nhiệt độ!! :D)

4. Độ lệch thời gian của đồng hồ con lắc đơn:
Ta có công thức tổng quát trong mọi trường hợp:

với t là khoảng thời gian đang xét.


Với những mẹo nhỏ tớ trình bày bên trên, hi vọng dạng toán thay đổi chu kì con lắc trở nên đơn giản hơn với tất cả mọi người. :D

nguồn : sưu tầm
 
Bên trên