Bài kiểm tra của học sinh nước ngoài + Ảnh vui

L

letcomvn

Guest
Phát hiện được 1 số bài kiểm tra kì lạ của sinh viên:
photo_zoom.gne

Đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ mà

290288534_763592331b_o.jpg


photo_zoom.gne


photo_zoom.gne

Nghịch đảo phát là xong...nộp bài nhanh nhất lớp

290288528_8588285d02_o.jpg


290288532_8de2c54b64_o.jpg


290288531_bbca706d43_o.jpg


290288527_7ad3a12867_o.jpg

(Xong- Điều phải chứng minh)
297016041_06159f87e8_o.jpg

Cho bài thế này để chêt đi cho xong

photo_zoom.gne


022_pics.jpg


image009.jpg


1011.jpg


16.gif:20:
 
Bên trên