Bài kiểm tra của học sinh nước ngoài + Ảnh vui

L

letcomvn

Guest
Phát hiện được 1 số bài kiểm tra kì lạ của sinh viên:

Đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ mà


Nghịch đảo phát là xong...nộp bài nhanh nhất lớp
(Xong- Điều phải chứng minh)

Cho bài thế này để chêt đi cho xong
:20:
 
Bên trên