Bài hát: Ngàn Năm Tương Phùng (Đăng Khôi)

Bên trên