Bắc thang lên hỏi ông trời ....

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Con ăn thịt chó rồi đời ra sao???
Ông Trời 2 má đỏ au…
Nhậu mà không rủ - tội chồng gấp 3... !!!

*** Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Côn Lôn theo kiếm hay là theo đao???
Ông trời bứt tóc - gãi tai…
Tao chơi Ngũ Độc làm sao chỉ mày… !!!

*** Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Vợ con ghen quá - làm sao bây giờ?
Ông Trời mới trả lời rằng:… Mày ngu mày chịu - mày đừng hỏi tao… !!!

*** Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Con muốn “kua girl” thì phải làm sao?
Ông Trời nổi nóng bảo rằng:… Tao còn đang học - làm sao chỉ mày!!! Verry Good
-
Thấy hay nhớ thanks
 

satthuluatinh

Thanh Niên Xóm
hay............................................?
thê hum nao nên hoy? ông trới ju? tui nka
tui coa chuyen mun hoi?
 
Bên trên