Ba điều giá trị

_Ma__^^!

Thanh Niên Xóm
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được :heocom:
Thời gian
Lời nói
Cơ hội

Ba điều trong đời bạn không được đánh mất :heocom:
Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trên đời :thichwa:
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được
Giấc mơ
Thành công
Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người :no1:
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt

Ba điều làm hỏng một con người :16::Die:
Rượu
Lòng tự cao
Sự giận dữ

Sưu tầm
 
Bên trên