B_and_bOY đỷnh khỏi nói

tiny

Bang Chủ Bang Đú Đởn
[YOUTUBE]v/X0aU37845eE&hl=fr_FR&fs=1&[/YOUTUBE]


Đỷnh chưa mấy kưng kon pải hoc tập nhều :tienday::tienday::tienday:
 
Bên trên