Auto Link Content VBB : Youtube,NCT,IMG,MP3zing

Sơn Nguyễn

♥ Forever Alone ♥
Staff member
Hàng sưu tầm tested => success ;)

Nguyên văn:
Đọc cái tên tiêu đề chắc chưa biết cái gì đâu ha...
Cái này là jQuery tự động tìm các link : ảnh, youtube, nct(full) , mp3Zing và embcode(MV,Playlist của ZING) có trên bài viết mà hiển thị nội dung lun... haha cần gì bbcode , sợ gì bbcode bị dích link nữa,,
Hấp dẫn chưa không hay không ăn tiền... mới làm và share ngay lun đó by JimmyLin
Hướng dẫn cái rồi xem demo sau nhá:
Down về up lên gốc và chèn code này vào cuối footer là xong.
HTML:
<script type="text/javascript" src="autoLink/jquery.min.js"></script>
<link href="autoLink/jimmylin.css" rel="stylesheet"/>
<script type="text/javascript" src="autoLink/jimmylin.js"></script>
Nói thêm :
- Có thư viện jquery.min.js từ trước rồi thì thôi
- Khi bạn hoàn toàn có thể nâng cấp thêm tự động Get link khác nữa như : zippyShare ; *.mp3;*.flv;*.mp4.... nói chung những link có liên quan đến code nội dung đều có thể làm đc.. ở đây SVPY chỉ dùng những link đó nên dừng tại đây.
- Chút kinh nghiệm css làm cái khung mới cho nó đẹp hơn cũng đc..
- Do not remove comments.TKS

Dowload:
http://www.mediafire.com/download.php?jbxnj9z60u4d637

Demo dưới localhost không xem được :|

P/s: thường thì thư viện jQuery được chèn vào rồi nên bỏ đi cũng đỡ trùng
 
Bên trên