áp dụng ISO9000 trong Xây dựng.pdf (1.02 MB)

thu hà

sunflower
Áp dụng ISO9000 trong Xây dựng.pdf (1.02 MB)

Nội dung tài liệu :


1. Quản lý chất lượng XD
2. Trách nhiệm lãnh đạo.
3. Quản lý nguồn lực.
4. Tạo sản phẩm
5. Đo lường, phân tích, và cải tiến
6. Trình tự xây dựng QLCL ISO 9000
7. Sổ tay chất lượng
8. Thủ tục chất lượng
9. Kế hoạch chất lượng dự án


http://www.mediafire.com/?6xfuac5zpmv
 
Bên trên