Ảnh trại lớp 11a14 hôm 26/3 nè

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

administrator

Administrator
Trai_10a14.jpg


cong_trai.jpg

Pha_trai.jpg


cái này từ dữ liệu cũ, mình post lại cho anh em:eek:nion-head13:


4.GIF
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên