Ảnh lớp 10a2 THPT Võ THỊ Sáu(TPHCM)

bibophuong

I cAn dO It ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)/
hjc lại post nhầm bên nữa
TP.HCM vào gửi tặng THPT Liên Hà mà post qua bên THPT Đông Anh :eek:nion-head12:
 
Bên trên