Ảnh Hum THPTLH đI off nàY

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

..::k0ol.b0y::..

Thanh Niên Xóm
xl mi nG vì s chm ch nÀy(ti mây hUm mt mg ý:154:)
my hÔm rét nên tp trUg mun qÁ,mi nG cAo sU,cÓ e nÀ đến sm này (ti cÓ nG bo 10 nG đến đẦu tiên đC ph ri nên fi cO cg chy sm,mAy vn là nG th 4 hAy 5 j đếy:Yoyo204:
nGi rét qÁ kO mun chp nh:Yoyo013:

đêy nÀ lÚc ngi trÀ đÁ đỢi mI nG :P
đẦu tiên lÀ Ưu tiên bo kê nÀy:[/FONT]
0.5085946_23256_1.jpg


(kh qÁ e kO bik quAy nh::Yoyo045:)
0.5085949_23256_1.jpg

plAy dÂn qÁ,hê hê:Yoyo172:

0.5085952_23256_1.jpg

e hèm e hèm:Yoyo023:

0.5085956_23256_1.jpg

(ai Ơi qUay nh tnÀo ý nh:Yoyo087:)

0.5085960_23256_1.jpg


rÉt qÁ rét qÁ:Yoyo172:
0.5085961_23256_1.jpg

oA oA:143:
0.5085964_23256_1.jpg

ln nÀy rt nhiu nh bo kê,c chÚ cÒ na :P

0.5085966_23256_1.jpg

Ô ai đêy nh:Yoyo183:

0.5085967_23256_1.jpg

vẪn nGôig đỢi nG đêy nÀy :D
0.5085969_23256_1.jpg

hA hA
0.5085971_23256_1.jpg

vẫn chưa kịp cẬP nhẬt đÂy lÀ ai,hỳ:PÔ hìh như đêy nÀ lúC mềh đi cÓ việc thỳ fẢi,hức,nGĩ nại áY nÁy,để mỌi nG đỢi,hiC,xl xl xl ạ :(
0.5085976_23256_1.jpg

vì mìh mÀ mỌI nG nGỒi trÀ đÁ suỐt:(
0.5085977_23256_1.jpg

Ôi zỜi Ơi vì nGồi đỢi lâu qÁ mÀ a Dũg fẢi ăn cẢ vỏ bAo thuỐc lÁ ư:Yoyo013:
0.5085978_23256_1.jpg

đÂy lÀ chỵ Thảo ạ:Yoyo044:
0.5085981_23256_1.jpg

rét qÁ đêy mỜ:165:
0.5085983_23256_1.jpg

hỳ hỳ


0.5085987_23256_1.jpg

xA xA lÀ đÔi Uyên Uơg đAg nGồi kìA:Yoyo023:
0.5085992_23256_1.jpg

A Hiền:"lÃo Dũg kiA đAg nÓi kÁi j ý nhể":165:
0.5085995_23256_1.jpg

A anh Tịnh đến :P
0.5086007_23256_1.jpg0.5086008_23256_1.jpg0.5086009_23256_1.jpg

sAo a fẢi khỔ sỞ thế ạ:Yoyo173:
0.5086011_23256_1.jpg

đêy lÀ anh DJ.Small ạ^^!
0.5086014_23256_1.jpg

hj


0.5086015_23256_1.jpg

kO nGờ trOg lÚC mìh vẮng,cÁc a cŨg chụp đC rất nhiều ảnh mỜ :P.hỳ
0.5086019_23256_1.jpg

đêy lÀ lÚC đỪg chờ e lên thỳ fẢi.hỨc hỨc
0.5086024_23256_1.jpg

àh xOg ùi thỳ e cŨg lên đến nƠi,chUi luÔn vÀo xe đi chO ấm (mặc dÙ nhỳn thấy xe lÀ e đà sAy ùi,nhưg mÀ vẪn fẢi lên:Yoyo109:)
0.5086027_23256_1.jpg

khiếp lÀm j mÀ quÂy áC thế
hỳ
cÁc anh đi xe mÁy,cÒn cOn gÁi đC nGồi Ô tÔ :Yoyo204:
--------
chỜ mÃi cŨg đến,sAu khy e lên,xin lỖi rỐi rít vì sỰ chẬm chế,mỌI nG cŨg bỎ qA,vÀ lẠi lên Nam hỒng ăn lẨu(trỜi lẠnh Ăn lẨu mỚi nGon:Yoyo044:)

Tiếp thEo
trên NAm hỒg ạ^^!
Ở đêy tỳh hỳh lÀ em mẢi ăn qá,nên ít ảnh lắm ạ.kO nhìu nhƯ mỌI lần đÂU.mỌi nG thôg cẢm vÀ cẢm thÔg nhé:148:
hỵ hỵ

0.5086028_23256_1.jpg

lẨu bỐc hƠi nGi ngút nên chỤp hƠi mỜ ạ:Yoyo050:
0.5086032_23256_1.jpg

hA hA

0.5086033_23256_1.jpg

Ô kÁi j đêy:Yoyo114:
hú hú
0.5086037_23256_1.jpg


chỵ Thảo:Yoyo189:
0.5086046_23256_1.jpg


trẦm tƯ gỨm:Yoyo178:
0.5086048_23256_1.jpg

bẢo kê ạ:Yoyo146:

0.5086050_23256_1.jpg

hAi áC qUỷ trOg nỒi lẨu:159:
0.5086055_23256_1.jpg

trÙi Ui,Ấm Áp qÁ,hỵ
bỐc hƠi nGi Ngút tnÀy ^^

0.5086059_23256_1.jpg

đêy lÀ a Duy tỰ sƯớg ạ:Yoyo071:,Ô cÓ mìh đC ké kÌa:Yoyo125:
0.5086062_23256_1.jpg


gẦn nhƯ toÀn cẢnh(chíh xÁc là 1 nỬa thôi ạ:148:)

0.5086064_23256_1.jpg

Ô mìh đc lên ảnh nÀy:Yoyo167:
0.5086066_23256_1.jpg

a nÀy ăn kO ăn,lẠi cÒn nGỒi cƯời:Yoyo071:,hA hA


0.5086073_23256_1.jpg

kí nÀy vÔ tỳh cÓ đC ạ,a mÓm bẢo nhỳn baby ạ:Yoyo114:
0.5086076_23256_1.jpg


hÀ hà,bẢo kê trAh thỦ đêy mỜ:Yoyo178:

0.5086078_23256_1.jpg


Ui Ui:Yoyo135:
0.5086080_23256_1.jpg

:138:

0.5086081_23256_1.jpg

chỵ Thảo xih lẮm mỌi nG ạ,nhưg mà toÀn trỐn thÔi,kO chụP đc ạ:Yoyo061:
0.5086083_23256_1.jpg

hA hA kÁi j đêy:Yoyo125:
0.5086084_23256_1.jpg

kÁi nÀy để flAsh ạ,hỵ,nhƯg vẪn đẹp:Yoyo092:
-------------------
vẪn cÒn nỮa ạ


:angel::angel::angel::angel:

0.5086087_23256_1.jpg

hA hA,vUi qÁ đêy mỜ:Yoyo127:
0.5086088_23256_1.jpg

àh kia lÀ chÚ cò ạ,che j mỜ che:Yoyo095:
0.5086089_23256_1.jpg

phè phƯỡn qÁ:Yoyo052:
0.5086100_23256_1.jpg

tỳh hỳh lÀ trOg lÚC nÀy cÓ ảnh 2 người đAg nGủ ở 1 gÓc cơ,chụp đC ảnh Ùi,rẤt nhiều lÀ đẮg kHÁc,nhƯg mÀ thÔi e kO Post vỘi:151:
0.5086105_23256_1.jpg

dẠ đêy lÀ anh Diễn ạ(mỌI nG cÓ nhỳn thấy đẰg sAu a ý lÀ kÁi j kO ạ,bÁh gA tÔ củA Doll đếy ạ:Yoyo190:)

0.5086107_23256_1.jpg

Ô lÚc nÀy mỌi nG đi đÂU mà cÒn đỘc mẤy anh tnÀy,hỳ
0.5086111_23256_1.jpg


ăn xOg ùi,nO nê Ùi,là 3h chiều,mỌI nG xuỐg nhÀ dƯới nGỒi uốg nƯớc,chuẨn bị đi tĂg 3 ạ, kA rA uê:172:
--------
tẠm hết tĂg 2,sAg tĂg 3,địA điểm là qÁn pipi-khu TTTM ĐA:Yoyo116:
0.5086112_23256_1.jpg


đẹp lẮm ý:Yoyo084:
trOg nÀy tỐi nên cÓ ít ảnh lắm ạ,tOàn nGồi ăn uỐg,cHÉm gió,vS hÁt hò thÔi ạ
hỳ hỳ
NGỒi mãi chán qÁ mới nhỚ rA lÀ cÒn cÁi bÁh gAtÔ chú cÒ tẶg Doll(hÔm ý tỔ chỨc SN bù vs diễn đÀn mÀ),hỳ,thế lÀ cÁc Anh lÔi rA xỬ lí cÁI bÁnh:151:
khỔ qÁ lúC này e đAg mẢi xem mỌI Ng hát,kO để ý lẮm,cÁc a mAg bÁh rA nGỒi 1 gÓc,thẮp nến,chỤm đẦU vào,kO hiểu chUyện j kẢ,hê
mAy qÁ chỘP đC cÁi ảnh:
0.5086113_23256_1.jpg


bÁnh đẹp lẮm mỌI nG ạ,toÀn socolA phỦ xuG quAh,bên trên lÀ mấy bôg hoA = socolA nỮa,xUg qAh cÒn cÓ mấy qẢ dâu tÂy chýn mỌg,ôI hẤp dẤn thẬT đếy ạ:Yoyo084:(chÁu chân thÀh cẢm Ơn chÚ L ạ:D)
buỒn cười qÁ,thẮp nên xOg ko để e kịp Ước cÓ nhiều tiền,kO kịp thỔi nến,sÓt ruỘt qÁ,a tèO thỒi phù phát,Ôi xOg,đểu qÁ :))
0.5086115_23256_1.jpg


bÁh chƯa thổi nến mÀ bao nhiÊu dĩA vÂy qANh:151:
0.5086116_23256_1.jpg

lúC này là vUI nhẤt đếy ạ,cÁi bÁNh cỨ nthế mÀ ăn,nGon lắm,vUi lắm ạ,kO cẮt xẻ j mỚi thik :x
0.5086118_23256_1.jpg

mỌI nG đùA nhAu,trAh nhau,xOg kO cƯớp nỔi,thÀh ra nÉm nhAu:172:
thế là thôi rỒi,mỌi nG đuỔi nhAu chẠy tOán lOẠn,vUi Ơi lÀ vUi,e bị bnhiu báh vÀo mỒm,vÀo Mũi,vÀo tÓc,nhỳn buồn cƯời lắm ạ:x:x
0.5086128_23256_1.jpg

nAm tOét cẢ ngÀy kO hÁt,trAh thỦ lÚC mỌI nG đag đùA nhAu mỚi dÁm cẦm mi-cờ dô hát:151:
díh bÁnh rồi vẪn ngỒi hát nHư thƯờg:Yoyo190:
ha ha
0.5086130_23256_1.jpg

ôi Vui qÁ mỌi nG ạ
thỰc sỰ lÀ rẤt vUi ạ
Sn 18 củA em là ý nGiã vÀ hẠnh phÚC nhất đếy ạ:Yoyo084:
0.5086133_23256_1.jpg

ai cŨg tƯơi cười :P

e thỳ vỪa sợ vỪa vUi,hỵ,bị bÁh díh vÀo mŨi kO thỞ đC:140:
sAu khy ném chÁn chê,hết cẢ cÁI bánh,bê bết rA đềy sÀn nhà,đềy nG,mỌi ng thy nhAu chui vÀo tOlet :))
vui cỰc ý:))
0.5086136_23256_1.jpg

a tÈo nÀy,hỳ,cười rõ tươi ý ạ ^^
0.5086137_23256_1.jpg

hA hA
cÁi tolet bé tẹO mÀ thy nhAu chui vÀo gỘI đẦu:Yoyo063:
0.5086140_23256_1.jpg

hỵ hỵ
sAu 1 hỒi lau chùi,cọ kị xOg xuÔi,1 sỐ nG đà yên vị để có thể hát tiếp :P
0.5086144_23256_1.jpg


buỒn cƯời qÁ đi mất:Yoyo159:
0.5086167_23256_1.jpg

a tèo fải gỘi đầu hA ha
0.5086174_23256_1.jpg


hỵ hỵ


ảnh vui chƠi e cÒn khá nhiều
post tiêu biểu thÔi ạ

mÀ đặc biệt,có 1 đoạn clip lúc mọi ng vào toalet đêy ạ,Ôi nhỳn buồn cười và vui lắm ạ,reo hò ầm ĩ hết cả lên,hôm nao e sẽ post ạ.thực sự là vui lắm ạ :x :x :x


còn 1 số ảnh của anh em hát hò và vân vân em xin để tập sau ạ mong các bạn chém nhẹ tay p0ss lên để giao lưu thôi ko có tính Show
 
P

..::pj.chjp::..

Guest
thptlienha mình zui thật đấy...hehe... :tungtang: ...............................
 

8x_pro

Thanh Niên Xóm
ui zui...!xem đc mấy cái ảnh của pọn mày a ngoẹo hết cả cổ....hixheokhocheokhocheokhocheokhocheokhocheokhocheokhocheokhocheokhocheokhochix
 

™→◦√ô◦Tìnђ-№1♥•.ღ°•

<p><strong>Con Nh&agrave; Ngh&egrave;o</strong>&tr
:wtf3::wtf3: ọc ọc con gái có nhưng ko zam' cho lên :laumohoi::laumohoi:

xấU qUá lêN bỊ cHÉm mẤt xÁC :)) ai cỨu đC :laumohoi::laumohoi:

mÀ aI p0ss nHỂ :quaijday::quaijday:

hUm đẤy vUI thẬt :woputung::woputung::woputung:
 

Designer Hải Ngơ

ngoan cực kì...:x
vui quá còn gì nữa :)) +.+ :sutne::sutne::sutne::sutne::sutne::sutne::sutne:
 

endless_love

Thanh Niên Xóm
hjz hjz
sao chẳng xem đc cái ảnh nào ý :22124305-2-942251::22124305-2-942251::22124305-2-942251:
 

Vịt lêla

Thanh Niên Xã
sao mềnk k xem đc nhở????hixxx:22124305-2-424K::22124305-2-424K:
 

Tóc Vàng Hoe

_______Smile____
toàn B nhỉ :| !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên