anh em w2c vao đay có viek bàn

cả nhà ơi thứ hai nay cả đọi mình đi choi một buoir đung đủ cả nhom nha , thơi gian là vao 1h3o p tạp trng nhà yens rui cung đi (truongr lão linh min) nhớ nha ai đen muôn ăn tat và phải giả tiên nuok nha.....mọi nguoi nhớ nha :22124305-2-61M48:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
nƯỚc á
nước gì
nước lỌc đÁ à

:22124305-2-113F03::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03:
 

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
saO kÁi w2 kỤa cKỵ e tOàN tkẾi tkôG páO tỤ tẬp ăN uỐg nKể =))
...................................
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
Bên trên