[Album] Bảng Xếp Hạng Rap Việt 10/2012

Dũng Xoăn

DaExpress
0aa1f8c967bbbe364df19ff9a550c1c9_1349062602.jpg[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZnxHyhsDmdxdTkbcybHLH&autostart=false[/FLASH]​
 
Bên trên